Agnieszka Pilichowska

dr

DR AGNIESZKA PILICHOWSKA psycholog, adiunkt w Collegium Verum, konsultuje starszą młodzież i osoby dorosłe. Tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła także polonistykę. Jest autorką licznych publikacji popularyzujących wiedzę psychologiczną (artykuły, książki, opowiadania terapeutyczne). Interesuje się literaturą i kulturą epok dawnych, szczególnie mediewistyką.

W pracy psychologa dr Agnieszka Pilichowska kieruje się założeniami psychologii humanistycznej. Nurt ten, zwany „trzecią drogą w psychoterapii”, wyróżnia ciepły, szczery i pełen szacunku charakter relacji psycholog-klient. Zastępując pojęcie „pacjenta” pojęciem „klienta” – niezależnego partnera, świadomie współpracującego z terapeutą, psychologia humanistyczna oferuje wspólne szukanie rozwiązań problemów, uważność, empatię, wsparcie, zaangażowanie i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. Zakłada, że spotkanie z psychologiem jest dla klienta początkiem jego drogi ku samopoznaniu, wzmacnianiu się i pozytywnym zmianom.

Dr Agnieszka Pilichowska zaprasza:

  • osoby w depresji, z problemami emocjonalnymi i relacyjnymi, lękami i nerwicami;
  • osoby w kryzysie, po doświadczeniu traumatycznym, w żałobie, po stracie, w chorobie własnej lub bliskich, w trudnych sytuacjach życiowych;
  • osoby mające problemy w sferze psychosomatycznej (zaburzenia odżywiania, nieadekwatne postrzeganie ciała i in.);
  • osoby chcące lepiej poznać siebie, w pełni wykorzystywać swój potencjał, potrzebujące wsparcia na drodze pozytywnych zmian.