Urszula Wolska

dr

Dr Urszula Wolska, Studiowała ekonomię, organizację produkcji filmowej, psychologię zarządzania personelem i filozofię. Filmowiec, a ostatnio co najmniej od 15 lat filozof zajmujący się głównie filozofią realistyczną, a szczegółowo filozoficzną mądrością praktyczną będącą fundamentem terapii filozoficznej. Jest jedną z pierwszych filozofów w Polsce piszących o terapii filozoficznej  i praktykujących ją w czasie wykładów i różnych spotkań oraz prywatnie w Gabinecie Terapii Filozoficznej. Pisze i publikuje książki z tego zakresu. Do tej pory opublikowała: „Terapeutyczne aspekty filozofii Sokratesa i Epikura”, „Człowiek, rzecz czy osoba? – filozoficzne ujęcie człowieka jako osoby – terapią dla zagubionych w płynnej ponowoczesności”, 13 tomików „Salon filozofii praktycznej Urszuli Wolskiej”, 5 tomów „Terapia filozoficzna – od umiłowania mądrości do dobrego i spełnionego życia”. Jest członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego.