Bozena Pustola

Bożena PUSTOŁA

 

Mediator, doradca życia rodzinnego, mgr nauk o rodzinie, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Dr. Josefa Rötzera, pomysłodawca i autor programu „Mediacje pojednawcze w małżeństwie i rodzinie”, współpracownik Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego ProFamilia2000, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytutu Europejskiego, Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. dr J. Rötzera, pracownik Poradni Rodzinnych.