Zespół

Zespół

Grażyna Podolak-Łazicka

mgr

Psycholog i specjalista psychoterapii uzależnień. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a w Collegium Verum ukończyła studia podyplomowe z psychoterapii uzależnień.
Zespół

Agnieszka Pilichowska

dr

DR AGNIESZKA PILICHOWSKA psycholog, adiunkt w Collegium Verum, konsultuje starszą młodzież i osoby dorosłe.
Agnieszka Chojnowska

Agnieszka CHOJNOWSKA

 

Psycholog, psychoonkolog, terapeuta NEST, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center.
Jennifer Castañeda

Jennifer Castañeda

dr n. med.

Specjalistka w zakresie genetyki klinicznej, pracuje w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka.
dr Wlodzimierz Wieczorek

Włodzimierz WIECZOREK

dr

Doktor teologii, specjalista psychoterapii uzależnień. Dyrektor Ośrodka CARITAS w Urlach.
Katarzyna Stelągowska

Katarzyna STELĄGOWSKA

 

„Niechaj pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” /Hipokrates/ Specjalizuje się w opiece nad kobietami w różnych okresach życia – planującymi ciążę, ciężarnym, karmiącymi.
Barbara Dudziuk

Barbara DUDZIUK

dr n. med.

„Rób to, co kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu” /Konfucjusz/ Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie, ze specjalizacją medycyna rodzinna i medycyna paliatywna. Ukończyła studia podyplomowe Bioetyka w UKSW.
Bozena Pustola

Bożena PUSTOŁA

 

Mediator, doradca życia rodzinnego, magister nauk o rodzinie, nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. dr. Josefa Rötzera.
Ewa Slizen Kuczapska

Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

lekarz

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR od 2003 r. od stycznia 1994 r. do chwili obecnej – praca w Szpitalu Położniczo-Ginekologicznym Św. Zofii w Warszawie.