Poradnia Bioetyczna

Poradnia Bioetyczna zajmuje się:

 • pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
 • pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki.
 • integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
 • współpracą ze środowiskiem medycznym;
 • prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”.

 

Formy działalności:

 • poradnictwo indywidualne;
 • kierowanie na spotkania ze specjalistami powiązanymi z Poradnią Bioetyczną;
 • organizowanie konwersatoriów i sympozjów poświęconych problematyce bioetycznej.

Poradnia udziela porad nieodpłatnie.

Zapraszamy do kontaktu

Collegium Verum
02-778 Warszawa
ul. M. Grzegorzewskiej 10
tel./faks +48 22 644 07 97
tel. +48 22 644 04 55
poradniabioetyczna@verum.pl

Pomoc indywidualna:

 • niepłodność (in vitro, naprotechnologia, adopcja);
 • diagnostyka prenatalna;
 • ingerencje genetyczne;
 • aborcja, trauma poaborcyjna;
 • ciąża pozamaciczna;
 • transplantacje,
 • etyka lekarska,
 • opieka nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja).

Oferta dydaktyczna

 • Seminarium pt. Medycyna kresu życia,
 • Kurs Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda objawowo-termiczna wg prof. dr. n. med. J. Rötzera,
 • Dla nauczycieli – Kurs Naturalnego Planowania Rodziny – Metoda objawowo-termiczna wg prof. dr. n. med. J. Rötzera,
 • Mediacje pojednawcze w małżeństwie i rodzinie – kurs kilkustopniowy dla małżonków i mediatorów,
 • Warsztaty dla małżeństw „Klucz do zdrowego małżeństwa – Pięć języków miłości”,
 • Szkolenie „Rozpoznawanie uczuć i ich wpływ na komunikację”.
Ewa Slizen Kuczapska

lek. Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli NPR