Oferta poradni psychoterapeutycznej

  • psychoterapia dzieci i młodzieży,
  •  psychoterapia dorosłych,
  • psychoterapia par, małżeństw i rodzin

Psychoterapia:

– zaburzenia depresyjne, lękowe

– kryzysy osobowości,

– rozwiązywanie sytuacji trudnych i kryzysowych

– w poznaniu samego siebie,

– zaburzenia pokarmowe (bulimia, anoreksja etc)

– terapia stresu (w tym pourazowego)

– terapia traumy (żałoba, rozstanie, rozwód, sieroctwo etc)

– w ciężkiej chorobie

– terapia relacji w rodzinie

– uzależnienia chemiczne i behawioralne

– współuzależnienie

– zaburzenia seksualne

 

Metody w psychoterapii

– psychoterapia integratywna

– psychoonkologia

– psychodrama

– terapia filozoficzna

– terapia poznawczo-behawioralna