Psychoterapia

Psychoterapia uzależnień indywidualna (sesja trwa 50 minut)
220 zł
Psychoterapia indywidualna (sesja trwa 50 minut)
200 zł
Konsultacja psychologiczna (sesja trwa 50 minut)
180 zł
Psychoterapia grupowa (sesja trwa 1,5 godziny)
140zł

PSYCHOTERAPIA RODZIN / MAŁŻEŃSTW / PAR

Konsultacja i terapia rodzin (sesja trwa 75 minut)
250 zł
Konsultacja rodziców (rodzica/rodziców) (sesja trwa 50 minut)
200 zł
Konsultacja i terapia małżeństw oraz par (sesja trwa 75 minut)
250 zł
Konsultacja i terapia małżeństw oraz par (sesja trwa 50 minut)
200 zł

Opłaty należy wnosić przelewem na konto bankowe: 93160011270003012283881001

Collegium Verum, Warszawa ul. M.Grzegorzewskiej 10

  • W wypadku odwołania terapii/ konsultacji dzień przed terapią (po godzinie 10.00) osoba zobowiązana jest do uiszczenia 50% wysokości opłaty za terapię.
  • W wypadku odwołania terapii/ konsultacji w dniu, w którym zaplanowano terapię/konsultację (po godzinie 10.00) osoba zobowiązana jest do uiszczenia 100% opłaty