Grzegorz Baczewski

dr

doktor filozofii, anglista, teolog i poeta. Pracownik naukowy w Katedrze Filozoficznych Podstaw Psychologii i Terapii Filozoficznej  w Collegium Verum w Warszawie.