KONTAKT

Poradnia Zdrowia Psychicznego, Collegium Verum w Warszawie
ul. Marii Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
tel. +48 22 644 07 97, psychoterapia@verum.edu.pl