Barbara Dudziuk

Barbara DUDZIUK

dr n. med.

Dr n. med. Beata DUDZIUK ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Warszawie, ze specjalizacją medycyna rodzinna i medycyna paliatywna. Ukończyła studia podyplomowe Bioetyka w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracuje w poradni medycyny rodzinnej oraz w hospicjum domowym.