ZASADY FUNKCJONOWANIA PORADNI

Poradnia udziela informacji i porad:

 • na temat podstaw etycznych personalizmu chrześcijańskiego;
 • gdzie i na jakich zasadach, w ramach współpracy z poradnią, można uzyskać specjalistyczną informację i pomoc w zakresie ingerencji
 • medycznych i ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, pomocy psychologicznej i duchowej.

Przykładowe zagadnienia, w odniesieniu do których można uzyskać poradę:

 • Problematyka niepłodności (in vitro, naprotechnologia, adopcja),
 • Diagnostyka prenatalna,
 • Ingerencje genetyczne,
 • Aborcja,
 • Ciąża pozamaciczna,
 • Transplantacje,
 • Etyka lekarska,
 • Opieka nad pacjentem w stanach terminalnych (uporczywa terapia, sedacja, stosowanie środków przeciwbólowych, reanimacja i resuscytacja, eutanazja).

Formy działalności Poradni:

 • poradnictwo indywidualne;
 • kierowanie na spotkania ze specjalistami powiązanymi z Poradnią Bioetyczną;
 • organizowanie konwersatoriów i sympozjów poświęconych problematyce bioetycznej.

Poradnia udziela porad nieodpłatnie.

Poradnia zajmuje się:

 • pomocą w rozwiązaniu dylematów moralnych sumienia indywidualnego;
 • pracą na rzecz świadomości społecznej dotyczącej uzasadnienia norm etycznych w świetle personalizmu chrześcijańskiego na gruncie bioetyki.
 • integracją środowiska medycznego w ramach działalności Poradni Bioetycznej;
 • współpracą ze środowiskiem medycznym;
 • prowadzeniem działalności badawczej i publikatorskiej – w tym m.in. publikując rocznik „Życie i Płodność”.

WSPÓŁPRACA

Zapraszamy do współpracy

Podmioty pro life – organizacje, poradnie, stowarzyszenia, osoby prywatne zapraszamy do współpracy w ramach działalności Poradni Bioetycznej Collegium Verum. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

poradniabioetyczna@swpr.pl

Collegium Verum w Warszawie,

02-778 Warszawa, ul. M. Grzegorzewskiej 10

tel./faks +48 22 644 07 97

tel. +48 22 644 04 55
swpr@swpr.pl

dr Wlodzimierz Wieczorek

WŁODZIMIERZ WIECZOREK

Moderator Poradni Bioetycznej Collegium Verum

dr Teresa Stankiewicz

TERESA STANKIEWICZ

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Collegium Verum