Terapia Filozoficzna

Pojmowanie filozofii jako terapii ma swoje historyczne uzasadnienie. Już dla większości filozofów starożytnych filozofia – umiłowanie mądrości było terapią. Współcześnie terapia filozoficzna rozwija się bardzo dynamicznie w Europie i na świecie od lat 80-tych XX wieku. W ostatnich latach zauważamy ten proces już w Polsce. Na tej fali uruchomiony został Gabinet Terapii Filozoficznej w Collegium Verum.

Fundamentem tej terapii, jak sama nazwa wskazuje jest filozofia, a uściślając filozofia realistyczna, praktyczna, życiowa. Filozofia – umiłowanie mądrości rodzi się z kontaktu z realną rzeczywistością, w której człowiek się rodzi, działa całe życie i umiera. By dojść do tej mądrości, z niej korzystać i ją umiłować potrzebna jest wiedza, która jest nam przekazana przez mądrych ludzi z przeszłości i też w teraźniejszości. W terapii filozoficznej uczymy się jej szukać i z niej korzystać tak, by skutecznie zastosować ją do rozwiązywania problemów rzeczywistych i oddalać problemy pozorne.

Terapia filozoficzna to spotkanie dialogiczne dwóch osób. Razem szukamy sposobu na to, by przyczyny, które spowodowały napięcia, dysharmonie duchowe, na które już nie ma zgody, by trwały i zakłócały życie, zostały dobrze rozpoznane i usunięte. Człowiek – osoba, rozmówca ma najlepszą wiedzę o sobie samym, o swoich egzystencjalnych problemach, a Filozof ma wiedzę o mądrościach filozoficznych potrzebnych do rozwiązania tych problemów. Każda sytuacja jest inna i dlatego nie ma jednej metody dla wszystkich.

Terapia filozoficzna jest terapią krótkotrwałą, pozytywną i bardzo skuteczną. Bazuje na naturalnej mocy duchowej człowieka do wyboru dobra i odrzucenia zła, która pozwala na życie harmonijne, sensowne i w końcu szczęśliwe.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.