Agnieszka Chojnowska

Agnieszka CHOJNOWSKA

 

Psycholog, psychoonkolog, terapeuta NEST, absolwentka psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończyła dwuletnie szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i osób dorosłych organizowane przez Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Uczestniczka szkoleń z zakresu psychoonkologii i terapii traumy.

Klinicznie zajmuje się terapią zaburzeń depresyjnych, lękowych, terapią osób z doświadczeniem przemocy, zaniedbania i strat prokreacyjnych, wsparciem i terapią osób przeżywających żałobę. Pracuje także z osobami chorującymi onkologicznie i ich rodzinami.