Aktualności

Trwa nabór na kolejną edycję czteroletnich studiów podyplomowych w zakresie psychoterapii https://collegiumverum.pl/psychoterapia/

Do nabycia w Collegium Verum jest rocznik „Życie i Płodność” Nr 1(18) 2016: „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego: Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie”. Red. E. Ślizień-Kuczapska, W. Wieczorek i in. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2016 ss. 250 − pismo interdyscyplinarne wydawane przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz Collegium Verum w Warszawie. Zobacz spis treści rocznika „Życie i Płodność” nr 1(18) 2016.

W lutym 2018 r. zostanie opublikowany kolejny numer rocznika Życie i Płodność 2(19) 2017. „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” − Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki − postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”. Red. E. Ślizień-Kuczapska, W. Wieczorek i in. Warszawa: Wydawnictwo Collegium Verum 2017. Zobacz spis treści rocznika „Życie i Płodność” nr 2(19) 2017.

W roku akademickim 2017/2018 Konwersatoria SWPR są poświęcone problematyce uzależnień. Kolejne Konwersatoria będą w poświęcone problematyce:

 • 13 stycznia 2018 r. – alkoholizmu;
 • 10 lutego – uzależnienia od gier;
 • 24 marca – pracoholizmu;
 • 21 kwietnia – zakupoholizmu;
 • 26 maja – uzależnienia od pornografii i seksu.

Zapraszamy do udziału studentów oraz wszystkie osoby zainteresowane. Konwersatoria odbywają się w Auli Sapieżyńskiej – na parterze, lub w wyjątkowych sytuacjach w małej auli na 2 piętrze w godz. 11.00-13.00.
Konwersatoria wpisują się w 13-letnią już tradycję Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie, gdzie są organizowane, jako dwugodzinne spotkania dyskusyjne poświęcone ważnym i aktualnym sprawom społecznym, religijnym i kulturowym.

Życie i Płodność. Nr 1(18) 2016: „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego: Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie”. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2016 ss. 250.

 • SŁOWO OD REDAKCJI
 • Mirosława SZYMANIAK, Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA. Metody rozpoznawania płodności jako istotny element promocji zdrowia prokreacyjnego.
 • Tomasz KANDZIA, Przemysław BINKIEWICZ. Anatomiczne uwarunkowania płodności – właściwy dobór postępowania.
 • Maciej BARCZENTEWICZ, Krzysztof GAŁCZYŃSKI. Naprawcza medycyna rozrodu w leczeniu poronień nawykowych.
 • Anna RADZIKOWSKA. Wybrane aspekty diagnostyki patologii we wczesnej ciąży ze szczególnym zastosowaniem ultrasonografii i przesiewowych badań prenatalnych.
 • Krzysztof CZAJKOWSKI. Patogeneza oraz postępowanie w przypadku przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego (PPROM) do 22 tygodnia ciąży.
 • Krystyna BOBER-OLESIŃSKA. Patogeneza oraz postępowanie w przypadku PROM do 22 tygodnia ciąży – stanowisko neonatologa.
 • Alina T. MIDRO. Utrata ciąży jako wynik ograniczonej przeżywalności dzieci z wadami rozwojowymi.
 • Agnieszka FEDOROWICZ. Pragnienia zbyt wcześnie umierające… życie po poronieniu.
 • Nikoleta BRODA. Postępowanie personelu medycznego w przypadku poronienia/śmierci dziecka a prawo rodziców do godnego pochówku.
 • Małgorzata PRUSAK. Mechanizm działania farmakologicznych środków antykoncepcyjnych uwzględniający skutki wczesnoaborcyjne.
 • Paweł ZUCHNIEWICZ. „Muszę ich bronić” – prof. Jérôme Lejeune.
 • Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA, Marek ŚLUSARSKI, Agnieszka STASIEŃKO. Sprawozdanie z V Konferencji z cyklu ,,Profilaktyka zaburzeń okresu prokreacyjnego” pt. „Wczesne niepowodzenia prokreacji – etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”.
 • Magdalena MODLIBOWSKA. Strata nienarodzonego dziecka – jak się jej doświadcza. Studium przypadku.

W przygotowaniu: Życie i Płodność. Nr 1(19) 2017: „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”. Warszawa: Wydawnictwo SWPR 2016

 • SŁOWO OD REDAKCJI
 • Ewa DMOCH-GAJZLERSKA. Niedoceniony wpływ zakażeń jako przyczyny niepowodzeń położniczych.
 • Andrzej MISKIEWICZ. Wpływ zapalenia przyzębia na przebieg ciąży, poród przedwczesny oraz inne możliwe komplikacje.
 • Laura GRZEŚKOWIAK. Rzeczywiste bezpieczeństwo i przeżywalność zarodków w procedurach wspomaganego rozrodu czekamy na tekst poprawiony.
 • Ewa ŚLZIEŃ-KUCZAPSKA, Mirosława SZYMANIAK. Karta obserwacji cyklu w diagnostyce i leczeniu przyczyn poronień.
 • Bogdan CHAZAN. Problematyka niepomyślnej diagnozy prenatalnej z perspektywy lekarza.
 • Jennifer CASTAÑEDA. Refleksje etyczne nad adyrektywnością poradnictwa genetycznego w diagnostyce prenatalnej.
 • Agnieszka BARANOWSKA. Rola psychologa po rozpoznaniu nieprawidłowości u płodu.
 • Monika ŻUKOWSKA-RUBIK, Kinga OSUCH. Mleko ludzkie jako lek w żywieniu niemowląt o szczególnych potrzebach.
 • Barbara KOZAKIEWICZ. Współistnienie choroby nowotworowej i ciąży.
 • Radosław B. MAKSYM. Onkofertility – Zachowanie płodności w chorobach onkologicznych.
 • Agnieszka IWAN, Grażyna BĄCZEK, Ewa DMOCH-GAJZLERSKA. Zastosowanie koncepcji wirtualnego pacjenta w procesie kształcenia położnych.
 • Usage of the virtual patient concept in the midwives’ education.
 • Paulina HAKIM, Ewa DMOCH–GAJZLERSKA, Andrzej DEPTAŁA, Joanna GOTLIB. Psychologiczne aspekty macierzyństwa kobiet przewlekle chorych.
 • Maria RYŚ. Postawa miłości jako najsilniejszy czynnik wspierający kobiety przeżywające problemy prokreacyjne.
 • Bożena PUSTOŁA. Uczucia i potrzeby matki i ojca w przypadku niepomyślnej diagnozy prenatalnej.
 • Beata NIEWĘGŁOWSKA-GUZIK, Andrzej GUZIK. Troska o pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem.
 • Aleksandra MĘDZA. Wpływ stylu życia na zachowanie płodności.
 • Bogdan CHAZAN. Profesor Michał Troszyński – wspomnienie.
 • Dorota KORNAS-BIELA. Profesor Włodzimierz Fijałkowski.
 • Izabela KORKOSZ. Niepomyślna diagnoza prenatalna – świadectwo mamy.
 • Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA. Podsumowanie konferencji WUM 2016 ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”.
 • Ewa ŚLIZIEŃ-KUCZAPSKA. Sprawozdanie ze spotkania Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego – IEEF.
 • Paulina HAKIM, Katarzyna SZATYŁOWICZ. Dzień otwarty na Oddziale Onkologicznym w ramach Światowego Dnia Walki z Rakiem.
 • Paulina HAKIM. Sprawozdanie. Chrześcijańskie Forum Młodych.